0938891316

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢNHỢP ĐỒNG MẪU CONDOTEL - APARTHOTEL

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN APARTHOTEL – “Tham khảo”

Dự án Sunbay Park Hotel & Resort

BẢN MẪU DỰ THẢO/ KHÔNG CHÍNH THỨC

Nội dung hợp đồng mua bán căn hộ aparthotel mẫu này chỉ có ý nghĩa tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để được hướng dẫn cụ thể và chính sác nhất

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG APARTHOTEL

CĂN HỘ DU LỊCH HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

sunbay park hotel ninh thuan phan rang resort

DỰ ÁN SUNBAY PARK HOTEL & RESORT PHAN RANG

Số […]/2019/HĐMB/[…] Căn Hộ: […] Toà nhà […]

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN

ÔNG/BÀ: […]

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/204 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Du lịch số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Quyết định số […] ngày […] của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án “SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang” tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;
 • Quyết định chủ trương đầu tư số […] ngày […] của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho Dự án đầu tư “SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang” tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư;
 • Quyết định số […] ngày […] của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao đất cho Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận thực hiện Dự án “SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang”;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số […] do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày […] cho Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên;

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ DU LỊCH NÀY (“Hợp Đồng”) được ký vào ngày […] tháng […] năm […] tại […] giữa các bên sau đây:

BÊN BÁN : CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN
Địa chỉ trụ sở : Khách sạn Valeria, đường Yên Ninh, khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại : 0259 396 7979 Fax: […]

GCN ĐKDN số : 4500613587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 14/4/2017, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/10/2017

Số tài khoản ngân hàng: […] mở tại […] Đại diện bởi : Ông/bà […]

Chức vụ : […]

BÊN MUA: ÔNG/BÀ […]

Số CMND/Hộ chiếu : […] cấp ngày […] tại […] Hộ khẩu thường trú : […]

Chỗ ở hiện tại : […]

Điện thoại : […]

Email : […]

Hoặc:
[Tên Công ty]

Mã số DN : […] cấp ngày […] tại […] Địa chỉ trụ sở : […]

Đại diện bởi ông/bà : […] Chức vụ : […]

Theo giấy ủy quyền số […] ngày […] của […]

Số CMND/Hộ chiếu : […] cấp ngày […] tại […] Hộ khẩu thường trú : […]

Chỗ ở hiện tại : […]

Điện thoại : […]

Email : […]

Đồng chủ sở hữu (nếu có): ÔNG/BÀ […]

Số CMND/Hộ chiếu:[…] cấp ngày […] tại […]
Hộ khẩu thường trú:[…]
Chỗ ở hiện tại :[…]
Điện thoại :[…]
Email : […]

(Bên Mua công nhận rằng trong trường hợp Bên Mua có từ hai cá nhân/tổ chức trở lên thì mọi dẫn chiếu đến Bên Mua trong Hợp Đồng này có nghĩa là từng cá nhân/tổ chức trong số họ và các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này đều là nghĩa vụ liên đới của các cá nhân/tổ chức thuộc Bên Mua. Bên Bán sẽ không có trách nhiệm phải xác định nghĩa vụ cá nhân cũng như tỷ lệ đóng góp của từng cá nhân/tổ chức thuộc Bên Mua, nhưng Bên Bán có

quyền yêu cầu từng cá nhân/tổ chức thuộc Bên Mua thực hiện toàn bộ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này).

Bên Bán và Bên Mua sau đây sau đây được gọi riêng là “Bên” hoặc gọi chung là “Hai Bên” hoặc

“Các Bên”.

Sau khi trao đổi, thảo luận và tìm hiểu thông tin về Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là “Dự Án”), Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng mua bán Căn hộ Du lịch này với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

 • Định nghĩa

Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh khác đi, các từ và cụm từ in đậm dưới đây được hiểu như sau:

 • “Dự Án” được hiểu là Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bao gồm tổ hợp các công trình của Tòa nhà do Bên Bán làm Chủ đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số […] ngày […] của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
 • “Toà Nhà” được hiểu là toàn bộ khu Căn hộ (các Căn hộ và phần sở hữu chung của khu Căn hộ), khu khách sạn và khu thương mại phức hợp và vui chơi giải trí (các khu Thương mại – dịch vụ – văn phòng – hồ bơi – Bar – khách sạn thuộc phần sở hữu riêng của Bên Bán) thuộc tổ hợp công trình khách sạn và Căn Hộ theo Quyết định số […] ngày […] của […] về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự Án và Giấy phép xây dựng số […] do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cấp ngày […]
 • “Căn Hộ” được hiểu là Căn hộ Du lịch hình thành trong tương lai thuộc Toà Nhà với những thông tin, đặc điểm nêu tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng này.
 • “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” được hiểu là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng này.
 • “Phần Sở Hữu Riêng của Bên Bán” được hiểu là phần diện tích trong Toà Nhà nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh, Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá bán Căn Hộ và được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng này.
 • “Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung” hay “Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung” được hiểu là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Toà Nhà phù hợp với quy định của pháp luật và được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng này.
 • “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” được hiểu là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên Mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban

công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt.

 • “Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” được hiểu là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.
 • “Đơn Vị Quản Lý” được hiểu là bên thứ ba do Bên Bán chỉ định trực tiếp tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác vận hành Tòa Nhà.
 • “Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà” được hiểu là các dịch vụ quản lý, vận hành Tòa Nhà do Người Quản Lý Tòa Nhà chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với Tòa Nhà, cung cấp dịch vụ an ninh, vệ sinh, môi trường,… nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của Tòa Nhà.
 • “Giấy Chứng Nhận” được hiểu là Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua để xác lập quyền sở hữu/ quyền tài sản của Bên Mua với Căn Hộ theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.
 • “Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ” hay “Chương Trình Cho Thuê” được hiểu là chương trình quản lý, kinh doanh, khai thác cho thuê, cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng các Căn Hộ do Bên Bán trực tiếp và/hoặc phối hợp, chỉ định bên thứ ba tổ chức thực hiện và quản lý, khai thác phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu quản lý và trên cơ sở Bên Mua cho Bên Bán thuê lại Căn Hộ và quản lý cho thuê Căn Hộ theo thời hạn và điều kiện quy định chi tiết tại Hợp Đồng Thuê Căn Hộ tại Phụ lục 06 của Hợp Đồng này.
 • “Hợp Đồng” được hiểu là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng này do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.
 • “Hợp Đồng Thuê Căn Hộ” được hiểu là Hợp Đồng Thuê Căn Hộ được ký kết bởi Bên Bán và Bên Mua theo đó Bên Mua đồng ý giao Căn Hộ cho Bên Bán/Đơn Vị Quản Lý quản lý cho thuê và đồng ý đưa Căn Hộ tham gia vào Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ để khai thác cho thuê, cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng nhằm mục đích hưởng các khoản thu nhập cho thuê theo thỏa thuận.
 • “Phí Dịch Vụ” được hiểu là Phí quản lý vận hành cơ bản và Phí dịch vụ chia sẻ tiện ích, là khoản tiền mà Bên Mua phải đóng hàng tháng để Người Quản Lý Tòa Nhà thực hiện Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà theo chính sách chung mà Người Quản Lý Tòa Nhà áp dụng chung cho các chủ sở hữu Căn Hộ tại Tòa Nhà tại từng thời điểm.
 • “Kinh Phí Bảo Trì” được hiểu là khoản tiền mà Bên Mua có nghĩa vụ phải đóng góp để bảo trì các hạng mục thuộc Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của

Tòa Nhà và được thực hiện theo quy định pháp luật và Chủ Đầu Tư.

 • “Ngày Làm Việc” được hiểu là ngày từ thứ hai đến thứ sáu, không phải là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật của Việt
 • “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và 01 Năm là 365 ngày.
 • “Quy chế” hoặc “Quy Chế Quản Lý Toà Nhà” hoặc “Nội Quy Chung” được hiểu là các quy tắc, quy định và yêu cầu đối với Bên Mua hay bất kỳ bên thứ ba nào phải tuân thủ và chấp hành khi sử dụng Căn Hộ và/hoặc ra, vào Toà Nhà do Chủ đầu tư và/ hoặc Đơn Vị Quản Lý ban hành tại từng thời điểm.
 • “QHCTXD” là Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của Dự Án được phê duyệt tại thời điểm Bên Mua đăng ký xác lập các Giao dịch Thỏa thuận và các Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của Dự Án, trong đó ghi nhận mục tiêu, quy mô của Dự Án và Căn hộ Du lịch.
 • Diễn Giải

Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

 • Bất kỳ từ ngữ nào không được định nghĩa riêng, cụ thể trong Hợp Đồng nhưng được định nghĩa bằng cách dẫn chiếu đến các điều khoản của Hợp Đồng thì sẽ được hiểu như được quy định tại các điều khoản đó;
 • Bất kỳ dẫn chiếu nào đến các điều khoản do pháp luật quy định sẽ bao gồm cả những quy định đó được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành lại, tùy từng thời điểm;
 • Bất kỳ dẫn chiếu nào đến bất kỳ tài liệu nào thuộc Hợp Đồng sẽ bao gồm tài liệu đó được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 2. MUA BÁN CĂN HỘ

 • Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua 01 (một) Căn Hộ được hình thành trong tương lai của Dự Án có thông tin, đặc điểm được mô tả tại Phụ lục 01 kèm theo Hợp Đồng. Điều kiện mua bán Căn Hộ thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật Việt
 • Các Bên tại đây thống nhất rằng, Bên Mua có quyền sử dụng hoặc tự kinh doanh cho thuê Căn Hộ hoặc cho Bên Bán thuê lại Căn Hộ và đưa Căn Hộ tham gia vào và tuân theo Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ quy định tại Hợp Đồng Thuê Căn Hộ.
 • Để làm rõ, các Bên Mua và Bên Bán xác nhận rằng theo quy định của pháp luật hiện hành, Căn Hộ là một căn hộ du lịch được xây dựng với mục đích chủ yếu là để du lịch nghỉ dưỡng, không phải căn hộ chung cư và không hình thành đơn vị ở. Người mua Căn Hộ không được nhập hộ khẩu về thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; không hình thành đơn vị ở, và không hình thành khu dân cư hay tổ dân phố.

ĐIỀU 3. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KINH PHÍ BẢO TRÌ, TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá Bán Căn Hộ, Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT), Kinh Phí Bảo Trì, các khoản phí,

lệ phí và các khoản phải trả khác được thanh toán bởi Bên Mua theo tiến độ và phương thức đã thỏa thuận được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 của Hợp Đồng này.

 • Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế Căn Hộ đã mua cho người khác.

ĐIỀU 4. BÀN GIAO CĂN HỘ

 • Bên Bán dự kiến bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua vào tháng 6 năm 2021 (“Ngày Bàn Giao Dự Kiến”).
 • Các Bên công nhận và đồng ý rằng Ngày Bàn Giao Thực Tế có thể sớm hoặc muộn hơn Ngày Bàn Giao Dự Kiến trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày hoặc một ngày khác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên. Đồng thời, Các Bên tại đây cũng đồng ý rằng việc bàn giao thực tế chỉ được thực hiện sau khi Bên Mua hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đầy đủ Giá Bán Căn Hộ theo tiến độ thanh toán quy định tại Phụ lục 02 của Hợp Đồng và các khoản thanh toán đến hạn và phải trả khác (nếu có).

Bên Bán không phải chịu bất kỳ khoản nghĩa vụ phạt/bồi thường thiệt hại nào nếu Ngày Bàn Giao Thực Tế nằm trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày trước hoặc sau Ngày Bàn Giao Dự Kiến. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Các Bên bằng Hợp Đồng này đồng ý rằng:

 • Nếu Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua chậm hơn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến, thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua tiền lãi do chậm bàn giao trên số tiền Giá bán Căn Hộ mà Bên Mua đã thực tế thanh toán cho Bên Bán theo mức lãi suất quá hạn là 0,03%/ngày (không phẩy không ba phần trăm một ngày) kể từ ngày thứ 121 (một trăm hai mươi mốt) đến Ngày Bàn Giao Thực Tế.
 • Trong trường hợp Bên Bán không bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua sau 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến, trừ các trường hợp bất khả kháng và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 7 thì Bên Mua có quyền (a) yêu cầu Bên Bán trả khoản lãi theo điểm Điều 4.2.1 này và tiếp tục thực hiện Hợp Đồng với thỏa thuận bổ sung về thời điểm bàn giao Căn Hộ mới hoặc (b) đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và áp dụng các chế tài theo quy định tại Điều
 • Các quy định tại Điều 2.1,4.2.2 nêu trên sẽ không áp dụng nếu Bên Bán vi phạm nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ do xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, trong trường hợp đó nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ của Bên Bán sẽ được gia hạn tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 • Bên Bán sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán bất kỳ khoản lãi chậm bàn giao, phạt chậm thanh toán, bồi thường thiệt hại nào cho Bên Mua trong trường hợp chậm bàn giao nêu tại Điều 2.1, 4.2.2 nêu trên nếu Bên Mua đã và đang được Bên Bán thanh toán

khoản hỗ trợ lãi suất (nếu có).

 • Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ theo Mẫu nêu tại Phụ lục 05 của Hợp đồng. Để tránh nhầm lẫn, nếu Bên Mua chậm thanh toán bất kỳ khoản tiền nào nằm trong nghĩa vụ của mình cho Bên Bán vì bất kỳ lý do nào, thì Ngày Bàn Giao Thực Tế sẽ được tự động điều chỉnh lùi tương ứng với thời gian chậm thanh toán của Bên Mua, và việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp xử lý vi phạm nào mà Bên Bán có quyền áp dụng theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 • Trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày Bên Mua nhận được Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ, Bên Mua và Bên Bán sẽ thực hiện việc bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua. Việc bàn giao Căn Hộ sẽ được ghi nhận tại Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 của Hợp Đồng. Bên Mua phải có mặt tại địa điểm bàn giao trong thời hạn nêu tại thông báo để tiếp nhận Căn Hộ, kiểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ so với thỏa thuận trong Hợp Đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện Tích Sử Dụng thực tế của Căn Hộ trước khi ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ.

Tại thời điểm bàn giao Căn Hộ, nếu có khiếm khuyết, sai sót nghiêm trọng so với thiết kế, công năng theo mô tả tại Phụ lục 01, Phụ lục 09 của Hợp Đồng, Bên Mua sẽ phải có văn bản đề nghị sửa chữa và chưa nhận bàn giao Căn Hộ. Sau khi Bên Bán đã hoàn thành việc bảo hành khắc phục những điểm không phù hợp của Căn Hộ so với Hợp Đồng như đã được liệt kê (nếu có), Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua đến nhận bàn giao Căn Hộ và Bên Mua có nghĩa vụ nhận bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán. Trường hợp các yêu cầu của Bên Mua không phù hợp với thông số kỹ thuật của Căn Hộ, Bên Bán từ chối và Các Bên phải ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ theo quy định.

 • Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua sẽ đảm nhận tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của một chủ sở hữu và có nghĩa vụ thanh toán Phí cũng như các khoản tiền sử dụng tiêu hao nước, khí đốt, điện, thông tin liên lạc cũng như các tiện ích và dịch vụ khác được cung cấp cho Căn Hộ. Trước Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua sẽ không có quyền ra vào hoặc lưu trú hoặc sử dụng Căn Hộ nếu không được Bên Bán đồng ý trước bằng văn bản.
 • Trường hợp Bên Mua không đến nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn, địa điểm nêu tại Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ (trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản) hoặc Bên Mua không ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ vì bất kỳ lý do nào trừ trường hợp nêu tại Điều 4 nói trên thì Bên Mua đồng ý rằng: Kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn Hộ theo Thông Báo Nhận Bàn Giao Căn Hộ, Bên Bán được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua với đầy đủ các chi tiết và đặc điểm như quy định tại Hợp Đồng này và các Phụ lục kèm theo và Bên Mua đã chính thức nhận bàn giao cũng như chấp nhận toàn bộ các chi tiết và đặc điểm của Căn Hộ được bàn giao. Bên Mua sẽ không được quyền viện dẫn bất kỳ lý do không hợp lý nào để từ chối nhận bàn giao Căn Hộ, việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp

Đồng và bị xử lý theo quy định tại Điều 13 của Hợp Đồng.

ĐIỀU 5. GIẤY CHỨNG NHẬN

 • Các Bên đồng ý rằng, thời điểm chuyển quyền sở hữu Căn Hộ từ Bên Bán sang cho Bên Mua là thời điểm Bên Mua đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán, bao gồm toàn bộ 100% Giá Bán Căn Hộ, các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản lãi chậm trả/ khoản phạt (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng này và Căn Hộ đã được bàn giao thực tế. Bên Bán sẽ đại diện và thay mặt Bên Mua tiến hành các thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua theo quy định của pháp luật tại thời điểm bàn
 • Diện tích Căn Hộ được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên Mua được xác định trên cơ sở diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao thực tế Căn Hộ và theo cách tính diện tích Căn Hộ do pháp luật quy định tại thời điểm bàn
 • Nếu Bên Mua không có mặt trong khoảng thời gian và địa điểm theo thông báo của Bên Bán hoặc không thực hiện đúng các hướng dẫn và yêu cầu của Bên Bán, Bên Bán không chịu trách nhiệm về việc thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua bị kéo dài và Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán các chi phí, phí tổn và thiệt hại phát sinh do việc kéo dài thủ tục nêu trên.
 • Bên Mua có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các loại phí khác liên quan đến việc hoàn tất thủ tục mua bán Căn Hộ và cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
 • Bên Mua công nhận rằng việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua và thời gian cấp Giấy Chứng Nhận này sẽ tuỳ thuộc vào các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và theo các hướng dẫn mới về quy định cấp giấy chứng nhận cho loại hình Căn hộ Du lịch của cơ quan có chức năng.
 • Bên Mua đồng ý rằng, nếu Bên Mua muốn tự làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Mua phải (i) hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Điều 1 trên đây; (ii) cam kết tại Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc bất kỳ văn bản cam kết nào khác.

ĐIỀU 6. BẢO HÀNH

 • Bên Bán thực hiện bảo hành Căn Hộ của Bên Mua trong thời hạn bảo hành là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày Toà Nhà được hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng, đối với hư hỏng về kết cấu của Căn Hộ bao gồm: dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát. Đối với trang thiết bị nội thất gắn liền với Căn Hộ quy định tại Phụ lục 09 sẽ bảo hành theo quy định của nhà sản xuất tính từ ngày bàn giao nêu tại thông báo của Bên Bán.
 • Để làm rõ, trong thời hạn bảo hành, Bên Bán không có nghĩa vụ bảo hành đối với các trường hợp sau:
  • Các hư hỏng do hao mòn, khấu hao thông thường; hoặc
  • Các hư hỏng gây ra bởi lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên

thứ ba nào khác gây ra; hoặc

 • Các hư hỏng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra; và
 • Các trường hợp hư hỏng không thuộc trách nhiệm bảo hành của Bên Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở những phần, bộ phận và/hoặc thiết bị của Căn Hộ được tự lắp đặt hoặc sửa chữa bởi Bên

Đối với các trường hợp hư hỏng trên, Bên Mua sẽ chịu và có trách nhiệm thanh toán hoặc hoàn trả cho Bên Bán và hoặc Đơn Vị Quản Lý mọi chi phí phát sinh cho việc sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trên, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác.

 • Trong thời gian bảo hành, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác, Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn Hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành và thực hiện mọi nỗ lực tối đa nhằm hạn chế các thiệt hại phát sinh từ khiếm khuyết đó. Nếu Bên Mua chậm thông báo hoặc không nỗ lực hạn chế tối thiểu các thiệt hại phát sinh (nếu có) thì Bên Bán có quyền giảm bớt trách nhiệm bảo hành tương ứng. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
 • Bên Mua và/hoặc những người được Bên Mua cho phép sử dụng Căn Hộ phải tạo điều kiện để Bên Bán hoặc nhân viên của Bên Bán hoặc công ty chuyên nghiệp được Bên Bán thuê vào Căn Hộ và mang máy móc và thiết bị cần thiết để thực hiện việc bảo hành.
 • Sau thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật, việc sửa chữa những hư hỏng của Căn Hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Trường hợp Căn Hộ tham gia vào Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ, Bên Bán có trách nhiệm đảm bảo Căn Hộ luôn đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn của Chương Trình Cho Thuê, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết của Căn Hộ.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

 • Bên Mua được nhận Căn Hộ quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này với tiêu chuẩn thiết kế và hoàn thiện nội thất của Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
 • Bên Mua được sở hữu Căn Hộ và có quyền sử dụng Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung theo đúng các quy định của Hợp Đồng và Nội Quy
 • Bên Mua có trách nhiệm hợp tác với Bên Bán bằng cách: (i) trực tiếp có mặt hoặc cử người đại diện hợp lệ của mình có mặt tại văn phòng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tham gia trong các cuộc họp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan; (ii) cung cấp các giấy chứng nhận, văn bản và giấy tờ cần thiết khi được yêu cầu; (iii) ký các giấy tờ hoặc hợp đồng được yêu cầu hợp lý bởi Bên Bán hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện Hợp Đồng và quá trình xin cấp Giấy Chứng Nhận.
 • Bên Mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán đúng hạn và đầy đủ khoản tiền theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp Bên Mua không thanh toán trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đến

hạn phải thanh toán của các đợt thanh toán: (i) theo quy định của Hợp Đồng hoặc (ii) theo thời hạn thanh toán ghi trong thông báo của Bên Bán, thì Bên Mua phải thanh toán tiền lãi phát sinh trên (các) khoản tiền chậm thanh toán với mức lãi suất quá hạn bằng 0,03%/ngày (không phẩy không ba phần trăm một ngày) tính trên số tiền chậm thanh toán kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc theo thông báo của Bên Bán cho đến ngày Bên Bán thực nhận được khoản thanh toán đó;

 • Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu Bên Mua trễ hạn một đợt thanh toán vượt quá 30 (ba mươi) ngày hoặc tổng thời gian Bên Mua trễ hạn thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo thỏa thuận của Hợp Đồng này vượt quá 90 (chín mươi) ngày thì Bên Bán có quyền:
  • Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng, và/hoặc
  • Bán Căn Hộ cho bất cứ Bên Thứ Ba nào mà không phải thông báo trước cho Bên Mua và
  • Áp dụng các chế tài theo quy định của Điều 13 của Hợp Đồng.
 • Bên Mua có trách nhiệm nhận bàn giao Căn Hộ và ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
 • Bên Mua được quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp Đồng này hoặc chuyển nhượng quyền khai thác/ quyền sở hữu Căn Hộ cho bên thứ ba khác theo các điều kiện và quy định tại Điều 10 của Hợp Đồng.
 • Bên Mua được quyền thế chấp Căn Hộ cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định sau khi đã được cấp Giấy Chứng Nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp Bên Mua thực hiện thế chấp Căn Hộ trước khi Bên Mua được cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Mua phải tuân thủ quy định tại Điều 10.1 dưới đây.
 • Bên Mua cam kết thuộc đối tượng được phép mua bán và sở hữu Căn Hộ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt
 • Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến các quyền kinh doanh, quản lý của Bên Bán, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán.
 • Bên Mua đảm bảo Bên Bán không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào đối với các tranh chấp, khiếu nại với bên thứ
 • Bên Mua có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Thuê Căn Hộ, Nội Quy, và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

 • Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Căn Hộ và các tiện ích sử dụng theo thiết kế, theo các chi tiết và thông số kỹ thuật mô tả tại Phụ lục 01, Phụ lục 09, và các sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, nếu có. Trong quá trình xây dựng và hoàn thành Căn Hộ, Bên Bán được quyền thay đổi vật liệu xây dựng, trang thiết bị có chất lượng tương đương theo quy

định của pháp luật.

 • Bên Bán có quyền chuyển nhượng Dự Án và/hoặc chuyển nhượng, chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này mà không cần phải có sự đồng ý của Bên
 • Bên Bán có toàn quyền sở hữu, tiến hành các hoạt động quản lý, khai thác, kinh doanh và định đoạt đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán cũng như điều hành Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ.
 • Yêu cầu Bên Mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản thanh toán Bên Mua phải trả theo quy định tại Hợp Đồng này, pháp luật liên quan, và các thoả thuận khác giữa Các Bên (nếu có).
 • Áp dụng các chế tài theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc Nội Quy nếu Bên Mua vi phạm Hợp Đồng hoặc vi phạm Nội Quy
 • Không phải chịu trách nhiệm về các tranh chấp, khiếu nại của Bên Mua với bên thứ Trường hợp các tranh chấp giữa bên thứ ba với Bên Mua làm thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Bên Bán hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự Án thì Bên Mua và bên thứ ba đó phải có trách nhiệm liên đới bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên Bán. Đồng thời, Bên Bán được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này.
 • Bên Bán xuất hoá đơn cho Bên Mua đối với các khoản tiền mà Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Khi có yêu cầu của Bên Mua, hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng theo quy định của Bên Bán.
 • Thông báo cho Bên Mua về các chính sách, quy định pháp luật hoặc quyết định/văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc/và điều chỉnh các nội dung của Hợp Đồng này.
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thuộc nghĩa vụ của Bên Bán.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Thuê Căn Hộ, Quy chế quản lý Tòa nhà, và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. THUÊ LẠI CĂN HỘ

 • Bên Bán xác nhận đảm bảo cho Bên Mua và Bên Mua cam kết cho thuê lại Căn Hộ và tham gia vào Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng này.
 • Trong mọi trường hợp khi Bên Mua chuyển nhượng lại Căn Hộ cho bên thứ ba, Bên Mua gửi văn bản thông báo đến Bên Bán về việc chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại Hợp Đồng Thuê Căn Hộ theo Mẫu quy định tại Phụ lục 11 Hợp Đồng này, Bên nhận chuyển nhượng Căn Hộ đương nhiên kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Bên Mua tại

Hợp Đồng Thuê Căn Hộ và Chương Trình Thuê Lại Căn Hộ của Bên Bán.

ĐIỀU 10. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 • Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn Hộ cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Mua phải thông báo cho Bên Bán để Bên Bán phối hợp, hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục cần thiết theo quy định của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên Bên Bán có quyền từ chối nếu xét thấy việc thế chấp Căn Hộ của Bên Mua không đảm bảo phù hợp với hồ sơ pháp lý của Căn Hộ, Dự Án tại thời điểm thế chấp hoặc/và không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc/và xung đột với quyền và lợi ích của Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng đang cung cấp các gói hỗ trợ tài chính cho Căn Hộ/Dự Án.
 • Trường hợp Bên Mua chưa nhận bàn giao Căn Hộ từ Bên Bán mà Bên Mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba thì Bên Mua phải gửi tới Bên Bán Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ hình thành trong tương lai theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 của Hợp đồng. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn của Bên Mua, Bên Bán sẽ trả lời Bên Mua bằng bản Xác nhận của Chủ đầu tư về việc đồng ý chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ hình thành trong tương lai theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Hợp Đồng, nếu Bên Mua đủ điều kiện chuyển nhượng; hoặc văn bản trả lời về việc không đồng ý/ yêu cầu khác trong trường hợp Bên Mua chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Bên Mua chỉ được chuyển nhượng Hợp Đồng cho bên thứ ba sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, quy định sau:
  • Căn Hộ không đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng (trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp đồng ý để Bên Mua chuyển nhượng Hợp Đồng cho bên nhận chuyển nhượng) hoặc không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba;
  • Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải đáp ứng đủ các điều kiện được mua và sở hữu Căn Hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Bên nhận chuyển nhượng phải đồng ý sẽ thay thế Bên Mua tiếp nhận, kế thừa và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp Đồng này và Hợp Đồng Thuê Căn Hộ với Bên Bán (nếu có);
  • Bên Mua đã thực hiện thanh toán phí chuyển nhượng cho Bên Bán là 5.000.000 VND/ lần (năm triệu đồng một lần) và đã thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật;
 • Bên Mua được tự do thực hiện việc chuyển nhượng quyền khai thác/ quyền sở hữu Căn Hộ theo quy định của pháp luật cho bất kỳ bên thứ ba nào sau khi được cấp Giấy Chứng Nhận. Tuy nhiên Bên Mua phải bảo đảm bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa Hợp Đồng Thuê Căn Hộ ký giữa Bên Mua và Bên Bán (nếu có).
 • Khi Bên Mua chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp Đồng hoặc

chuyển nhượng quyền khai thác/ quyền sở hữu Căn Hộ cho bên thứ ba theo các quy định tại Điều 10.2, 10.3 nêu trên thì mọi khoản tiền thanh toán mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng này sẽ không được hoàn lại Bên Mua mà được kết chuyển cho bên thứ ba theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và các văn bản tương tự khác ký giữa bên thứ ba và Bên Bán. Theo đó bên thứ ba sẽ thay thế Bên Mua đảm nhận và thực hiện mọi quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý theo Hợp Đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán bất kỳ số tiền còn nợ nào thuộc các đợt thanh toán, thuế, phí và lệ phí theo Hợp Đồng này.

 • Bên Mua không được thực hiện việc chuyển nhượng Hợp Đồng hoặc chuyển nhượng Căn Hộ trong thời gian Bên Bán (thay mặt Bên Mua) đang làm và/hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Bên Mua đồng ý rằng Bên Mua, người đại diện của Bên Mua, người quản lý di sản, hoặc người thi hành di chúc và bất kỳ ai hành động theo yêu cầu, do uỷ thác hay vì lợi ích của Bên Mua đều bị ràng buộc bởi Hợp Đồng này và sẽ từ bỏ mọi khiếu nại đối với Bên Bán và bồi thường cho Bên Bán về mọi tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ bất kỳ việc chuyển nhượng Hợp Đồng hay Căn Hộ mà không do lỗi của Bên Bán.

ĐIỀU 11. PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CĂN HỘ

 • Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn Hộ đã mua (Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng, nội thất bắt buộc gắn liền với Căn Hộ quy định tại Phụ lục 01 và Phụ lục 09 của Hợp Đồng, phù hợp với các thỏa thuận tại Hợp Đồng này và pháp luật có liên
 • Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật, nội thất thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán (do Bên Bán giữ lại và không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá bán Căn Hộ cho các bên mua) được liệt kê tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng.
 • Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong Toà Nhà (Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung) được liệt kê tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng này.
 • Hai Bên nhất trí thỏa thuận Phí Dịch Vụ mà Bên Mua có trách nhiệm thanh toán để dùng cho việc chi trả cho các dịch vụ quản lý vận hành Toà Nhà sẽ theo mức phí quy định tại Phụ lục 08 của Hợp Đồng này. Mức Phí Dịch Vụ quy định tại Phụ lục 08 có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế tại từng thời điểm.

ĐIỀU 12. VI PHẠM CỦA BÊN BÁN

 • Bên Bán sẽ nỗ lực tối đa để bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua đúng hạn theo quy định tại Hợp Đồng này với điều kiện Bên Mua tuân thủ đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ của Bên Mua được quy định tại Hợp Đồng này. Nếu Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ hoặc không gửi Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này thì

các quy định của Điều 4.2 sẽ được áp dụng.

 • Trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo Điều 4.2.2 thì Bên Bán có trách nhiệm:
  • Thanh toán cho Bên Mua các khoản tiền đã được Bên Mua trả cho Bên Bán liên quan đến Căn Hộ;
  • Thanh toán khoản tiền lãi do chậm bàn giao Căn Hộ nêu tại Điều 4.2.1 của Hợp Đồng;
  • Bồi thường các thiệt hại phát sinh cho Bên Mua (nếu có).

ĐIỀU 13. VI PHẠM CỦA BÊN MUA

 • Nếu Bên Mua vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của mình, hoặc vi phạm các quy định của Hợp Đồng này, các thỏa thuận khác hoặc quy định của pháp luật mà gây tổn thất hoặc thiệt hại cho Bên Bán nhưng không khắc phục vi phạm đó, Các Bên đồng ý rằng Bên Bán tùy theo quyết định của mình, có quyền áp dụng bất kỳ một, một số hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý như dưới đây:
  • Yêu cầu Bên Mua thanh toán tiền lãi quá hạn là 0,03%/ngày (không phẩy không ba phần trăm một ngày) tính trên số tiền chậm thanh toán kể từ ngày đến hạn thanh toán quy định tại Hợp Đồng này cho đến ngày Bên Mua thực thanh toán đủ khoản thanh toán chậm
  • Yêu cầu Bên Mua bồi thường mọi thiệt hại phát sinh, nếu có;
  • Bên Bán được thực hiện các biện pháp nêu tại Điều 13.2 dưới đây.
  • Có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) lùi Ngày Bàn Giao Dự Kiến tương ứng với số ngày chậm thanh toán.
  • Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này sau 03 (ba) lần gửi văn bản thông báo cho Bên Mua.
 • Trong trường hợp Bên Bán quyết định chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 1.5 Hợp Đồng này, Các Bên đồng ý rằng Bên Bán có toàn quyền bán Căn Hộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Khi việc bán Căn Hộ cho người mua mới đã hoàn thành và Bên Bán đã nhận đủ số tiền mua từ người mua mới, Bên Bán sẽ hoàn trả lại Bên Mua một khoản tiền bằng khoản tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng này sau khi trừ đi những khoản sau:
  • Tiền thanh toán lãi suất quá hạn nêu tại điểm Điều 13.1.1 Hợp Đồng này;
  • Các chi phí quản lý, môi giới, bán hàng, marketing, và các chi phí hỗ trợ lãi suất tín dụng (nếu có); và
  • Các khoản tiền bù đắp cho mọi tổn thất, thiệt hại mà Bên Bán phải chịu phát sinh từ việc chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 14. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Hợp Đồng này có thể được chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:
  • Các Bên thỏa thuận và đồng ý chấm dứt Hợp Đồng này bằng văn bản; trong trường hợp

đó, Các Bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp Đồng;

 • Bên Bán chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 7.4 hoặc Điều 8.6 hoặc Điều 13.1 của Hợp Đồng.
 • Bên Mua chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 2.2.
 • Thỏa thuận khác liên quan đến chấm dứt Hợp Đồng:
  • Không bị ảnh hưởng bởi các quy định khác của Hợp Đồng, ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 1, Các Bên nhất trí rằng không Bên nào được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này vì bất cứ lý do gì nếu chưa được Bên kia chấp thuận trước bằng văn bản.
  • Không bị ảnh hưởng bởi các quy định khác của Hợp Đồng, nếu một Bên chấp thuận cho Bên kia chấm dứt Hợp Đồng thì Bên chấp thuận đó vẫn có quyền áp dụng các chế tài, biện pháp xử lý đối với Bên kia theo quy định tại Hợp Đồng này, hoặc quy định của pháp luật.
  • Việc Hợp Đồng bị chấm dứt sẽ không giải phóng Bên Mua hay Bên Bán khỏi bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào phát sinh trước ngày chấm dứt Hợp Đồng trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 15. THÔNG BÁO

 • Mọi thông báo, yêu cầu, thông tin liên lạc, thư từ giao dịch, hoặc trao đổi (gọi chung là “Thông Báo”) do một Bên gửi cho Bên kia (“Bên Nhận”) theo Hợp Đồng này phải lập thành văn bản và được gửi theo ít nhất một trong các hình thức: giao tận tay, bằng chuyển phát nhanh, bằng email, hoặc bằng fax, đến địa chỉ sau, ngoại trừ có sự thay đổi địa chỉ đó theo thông báo của Các Bên:
  • Bên Bán: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBAY NINH THUẬN Người nhận : […]

Địa chỉ liên hệ : […] Điện thoại : […]

Email : […]

 • Bên Mua:

Người nhận : […] Địa chỉ liên hệ : […] Điện thoại : […]

Email : […]

 • Thông Báo gửi theo quy định nêu trên đây được coi là đã nhận bởi Bên Nhận vào: (a) ngày có xác nhận đã gửi của hãng chuyển phát, nếu chuyển phát nhanh; (b) ngày giao nhận trên biên bản giao nhận, nếu giao tận tay; (c) ngày theo xác nhận của hệ thống fax về việc fax thành công, nếu gửi bằng fax; hoặc (d) ngày theo xác nhận của email về việc

email thành công, nếu gửi bằng email.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp nhận vào ngày không phải Ngày Làm Việc hoặc sau 16 giờ (giờ Hà Nội) của một Ngày Làm Việc thì được xem là nhận được vào Ngày Làm Việc tiếp theo.

 • Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên kia bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ email trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày thay đổi. Trường hợp một trong các Bên có thay đổi về thông tin người nhận thông báo quy định tại Điều này mà Bên thay đổi không thông báo lại cho Bên còn lại biết, Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo và Bên không thông báo không có quyền khiếu nại đối với mọi hậu quả xảy ra do việc không thông báo về địa chỉ thay đổi.

ĐIỀU 16. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Sự kiện bất khả kháng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) là bất kỳ sự kiện nào xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như: thiên tai, lở đất, chiến tranh, hỏa hoạn, biểu tình, đình công, sự thay đổi của chính sách, luật pháp, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền không/ chưa phê duyệt các nội dung điều chỉnh của Dự án đầu tư do thiếu quy định pháp luật cụ thể tại thời điểm Chủ Đầu Tư đề xuất.
 • Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng (“Bên Bị Ảnh Hưởng”) không bị coi là vi phạm Hợp Đồng và không phải chịu trách nhiệm về các mất mát, tổn thất hoặc chi phí đối với Bên kia với điều kiện Bên Bị Ảnh Hưởng đã:
  • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra và/hoặc tìm giải pháp thay thế để thực hiện trách nhiệm liên quan;
  • Thông báo cho Bên kia về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng; và
  • Tiếp tục thực hiện trách nhiệm liên quan ngay khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng.

ĐIỀU 17. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Tại thời điểm ký Hợp Đồng này, Toà Nhà thuộc Dự án đang được mang tên là “SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang” và tên gọi đó sẽ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên Bán trong mọi trường hợp. Bên Mua thừa nhận rằng quyền đặt tên cho Toà Nhà là quyền được bảo lưu của Bên Bán trong mọi trường hợp và Bên Bán có quyền được đặt tên, đổi tên Toà Nhà sang một tên khác tùy theo chiến lược kinh doanh hoặc theo quy định tại các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu mà Bên Bán ký với các chủ sở hữu thương hiệu.
 • Bên Mua thừa nhận rằng, các tên gọi được đặt cho Toà Nhà không phải là một phần của Hợp Đồng này và Bên Mua hiện không có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi

nào trong việc sử dụng tên Tòa Nhà , hình ảnh Tòa Nhà hoặc bất kỳ yếu tố nào thuộc về thương hiệu được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên Bán hoặc trong hợp đồng riêng giữa Bên Bán và các bên cấp chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu cho phép sử dụng các tên và thương hiệu đó. Mọi việc sử dụng tên gọi, hình ảnh của Tòa Nhà và/hoặc các yếu tố nào thuộc về thương hiệu mà Bên Bán nhận chuyển giao quyền sử dụng thì đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán trước khi sử dụng.

ĐIỀU 18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hợp Đồng này sẽ được hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo pháp luật Việt
 • Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Các Bên vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ và quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 19. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ghi tại phần đầu của Hợp Đồng.
 • Hợp Đồng này cùng với các Phụ lục đính kèm Hợp Đồng này sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây giữa Các Bên liên quan đến bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này.
 • Bất kỳ sự mất hiệu lực của điều khoản nào trong Hợp Đồng cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp này, Các Bên sẽ thoả thuận và thay thế điều khoản vô hiệu đó bằng điều khoản mới có hiệu lực theo luật pháp Việt Nam và phù hợp để quyền lợi của Các Bên theo Hợp Đồng này được đảm bảo.
 • Bên Mua xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Bên Mua đã nghiên cứu kỹ, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các quy định trong Quy Chế Quản Lý Toà Nhà và Hợp Đồng này. Ngoài ra, Bên Mua chấp thuận và sẵn sàng ký kết cam kết, xác nhận theo yêu cầu của Bên Bán phù hợp quy định pháp luật đối với Quy Chế Quản Lý Toà Nhà và tuân thủ hoặc buộc người sử dụng Căn Hộ khác tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Quy Chế Quản Lý Toà Nhà.
 • Bên Mua xác nhận việc giao kết và thực hiện Hợp Đồng này là hoàn toàn tự nguyện sau khi xem xét và hiểu rõ tình trạng pháp lý của Dự Án, Tòa Nhà, bao gồm cả việc Dự Án đang được Bên Bán thế chấp (nếu có) và đồng ý ký kết Hợp Đồng này.
 • Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý nhưnhau, Bên Bán giữ 03 (ba) bản, Bên Mua giữ 01 (một) bản để thực hiện./.BÊN BÁN ========================================================BÊN MUA

Lưu ý: Nội dung bản thảo này chỉ mang tính chất tham khảo. Để nắm rõ thông tin chi tiết, Qúi khách vui lòng xem tại website chính thức: Sunbay Park Hotel & Resort – Xin cảm ơn

Content Protection by DMCA.com

Bất Động Sản

Nguyễn Minh Kiên, tác giả của Blog bất động sản TECCORP.VN - Trang thông tin bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Blog đưa ra đánh giá khách quan và các thông tin thực tế liên quan đến thi trường bất động sản. HANH PHÚC của khách hàng là THÀNH CÔNG của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close