0938891316

HỢP ĐỒNG MẪU CĂN HỘ TECCO ĐẦM SEN COMPLEX TÂN PHÚ

HỢP ĐỒNG MẪU CĂN HỘ TECCO ĐẦM SEN COMPLEX TÂN PHÚ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
 • Căn cứ Luật Nhà ở: Luật số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản: Luật số 66/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Luật số: 59/2010/QH12, ngày 17 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật kinh doanh bất động sản.
 • Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.
 • Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây Dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20//10/2015 của Chính Phủ.
 • Căn cứ công văn số 5717/UBND-ĐTMT ngày 15/11/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Cao ốc thương mại, căn hộ Tecco Đầm Sen tại số 4 Bùi Cẩm Hổ, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Giấy phép xây dựng số 75/GPXD ngày 21/4/2017 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân được phép xây dựng dự án Cao ốc thương mại, căn hộ Tecco Đầm Sen tại số 4 Bùi Cẩm Hổ, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Môi giới BĐS số /2017 /HĐKT về việc tiếp thị và phân phối căn hộ Tecco Đầm Sen được ký giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân với Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Tecco;
 • Theo nhu cầu và khả năng của hai bên:

 

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MẦU CĂN HỘ TECCO ĐẦM SEN

Liên hệ ngay: 0938891316

Xem thêm: Hợp đồng mua bán mẫu căn hộ dự án TECCO TOWN Bình Tân Tân Tạo A

Cho đánh giá bài viết này
Content Protection by DMCA.com
Show More

Bất Động Sản

TẬP ĐOÀN TECCO, Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY TECCO phát triển dòng căn hộ TECCO và STOWN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Close