CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

TECCORP.VN sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

  • Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách Hàng.
  • Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng thông qua email/ số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.
  • Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.
  • Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật hoặc.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  • TECCORP.VN không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo yêu cầu của Khách Hàng.
  • TECCORP.VN được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của hệ thống.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu giải đáp vướng mắc, khiếu nại, lựa chọn liên quan đến mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật, Khách Hàng có thể liên hệ với TECCORP.VN theo thông tin liên hệ tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)